Információk az informatikus könyvtáros BA képzésről

Szakfelelős:
Dr. habil. Kiszl Péter egyetemi docens

A képzés hálóterve:
http://www.btk.elte.hu/ba/szakiranyok

Hallgatói Követelményrendszer (HKR):
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:
http://www.btk.elte.hu/urlapok

Tanulmányi előadó:
Burgerné Szűcs Éva

Intézeti oktatásfelelős:
Dr. Németh Katalin egyetemi adjunktus

Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:
http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga

Szakdolgozat bírálati szempontok:
A 2012/2013 tavaszi félévtől a szakdolgozatok bírálata az itt letölthető, egységes szempontrendszer alapján történik.

Az aktuális félév határidős feladatjegyzéke:
Letöltés a BTK honlapjáról (PDF)

A képzéshez kapcsolódó bejegyzések blogunkon


Alapozó elméleti ismeretek és szakmai törzsanyag

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba; Olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia; Írás-, könyv- és sajtótörténet; Formai feltárás, dokumentumleírás; Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás; Könyvtártan; A könyvtári menedzsment alapjai; Tájékoztatás, információforrások; Adatbázisépítés és könyvtárgépesítés; Információs rendszerek; Hálózati ismeretek;
Szakmai gyakorlat


Specializáció választás: BA specializációk