Specializációk az informatikus könyvtáros BA képzésben

EU-IFORMÁCIÓ specializáció

Specializáció felelőse: Prof. Dr. Sebestyén György professor emeritus

Az EU-információ Specializáció a következő területeken képzi a hallgatókat: az európai integráció története és az EU kialakulása, majd kibővítése, az EU intézményrendszere és közpolitikája, Magyarország az Európai Unióban, az EU információs stratégiája és információ-politikája, az EU információk, információforrások és dokumentumok tipológiája és rendszere (nyomtatott és elektronikus) - különös tekintettel az online adatbázisokra, valamint a korszerű digitális tartalomszolgáltatás teljes eszköztárára. Külön hangsúlyt kapnak a pályázati tevékenységek információforrásai és a vállalkozói információforrások.

Messze-messze túllépve a könyvtárak kereteit, az itt szerzett végzettség a tapasztalatok szerint igen jól hasznosítható a munkaerőpiac valamennyi olyan területén, ahol az állami és önkormányzati, valamint a magánszféra az EU információforrások rendszeres és szakszerű használatára épülő tevékenységet folytat, különösen a pályázati tevékenység, a piackutatás, az innováció, valamint a termelés és kereskedelem vonatkozásában.

Bevezetés az európai tanulmányokba; Az EU hivatalos dokumentumainak rendszere; Az EU elektronikus információforrásai; Üzleti információ; EU tájékoztatási intézmények Magyarországon; Interkulturális kommunikáció; Információ- és tudásmenedzsment; Kutatásmódszertan; Projektmenedzsment; Szerzői jog; Dokumentumszerkesztés, üzleti levelezés, helyesírás


INFORMÁCIÓ- ÉS TUDÁSMENEDZSMENT specializáció

Specializáció felelőse: Dr. habil. Kiszl Péter egyetemi docens

Az információ- és tudásmenedzsment specializáció célja, hogy felkészítse a hallgatókat a tartalmilag és formailag speciális, egyedi igényekre szabott -, zömében térítéses információszolgáltatások mesterfogásaira. Ez két nagy felhasználó szektor igényeinek megfelelően történik. Egyrészt felkészítjük hallgatóinkat a közszféra dokumentációs és információs központjaiban, valamint egyéb intézményeiben végzendő információ- és tudásmenedzsment feladatok elvégzésére. Másrészt nagy hangsúlyt fektetünk a versenyszféra legkorszerűbb módszerekkel történő kiszolgálására is, akár kis- közép- vagy nagyvállalati környezetről legyen szó, és mindezeket természetesen mind nemzeti és mind multinacionális vonatkozásban. Éppen ezért jelentős hangsúlyt helyezünk a gazdasági, vállalkozói és jogi alapismeretekre, az üzleti információforrásokra, a legkorszerűbb információ- és tudásmenedzsment technikákra. Ezekhez kapcsolódik a marketing és a PR professzionális, ugyanakkor gyakorlatias alkalmazásának, valamint az üzleti kommunikációnak az oktatása abból a célból, hogy ne csak kialakítsuk, de minél sokoldalúbban el is mélyítsük a felhasználó-központú, minőségorientált szolgáltatói szemlélet alkalmazását.

A specializációt elvégző szakembereket az információ előállításával, feltárásával, szervezésével és szolgáltatásával foglalkozó gazdasági, társadalmi és kommunikációs szervezetek, vállalatok széles köre alkalmazhatja. Az elsajátított ismeretek birtokában esetenként önálló információs kisvállalkozás indítására is sor kerülhet, és ne feledjük, hogy a könyvtári- és közgyűjteményi rendszerben is sokan megtalálhatják számításaikat. A végzettek iránt mutatkozó munkaerőpiaci igény jelentős, hiszen a magas szintű üzleti és menedzsment kompetenciákkal rendelkező, innovatív és kreatív információs szakemberek tekintetében a közintézmények mellett a versenyszféra is komoly keresletet támaszt. Az elhelyezkedésre nemzetközi vonatkozásban, külföldi munkavállalással is megalapozott esély kínálkozhat.

Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek; Információ- és tudásmenedzsment; Marketing és pr; Üzleti kommunikáció; Üzleti információ; Gazdasági szakirodalmi információ; Kutatásmódszertan; Projektmenedzsment; Szerzői jog; Dokumentumszerkesztés, üzleti levelezés, helyesírás


KÖNYVTÖRTÉNET specializáció

Specializáció felelőse: Dr. Bibor Máté egyetemi tanársegéd

A könyvtörténet specializáció célja, hogy felkészítse a hallgatókat a régi könyvekkel és kéziratokkal kapcsolatos feladatok szakszerű elvégzésére. A tartalmilag és formailag speciális ismeretek elsajátítása gyakorlatorientált képzés keretében történik. A fővárosban számos olyan egyházi és világi könyvtár található, amelyik jelentős muzeális anyaggal rendelkezik, és így ideális helyszín a gyakorlatok számára.

A hallgatók felkészítése során nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai (könyvtár-, könyvnyomtatás-, könyvkötés-, könyvkiadás-, könyvkereskedelem- és sajtótörténet) és a művelődéstörténeti háttér elsajátítására egyaránt, valamint a különböző könyvművészeti törekvések megismerésére. A régi könyvekkel és kéziratokkal összefüggő munkák esetében is szükségesnek tartjuk a korszerű eszközök használatát, ezért kiemelten foglalkozunk a muzeális gyűjtemények számítógépesítésével és a közgyűjteményi információforrásokkal.

A specializációt elvégző szakembereket a muzeális anyaggal rendelkező könyvtárak széles köre alkalmazhatja, de elhelyezkedhetnek a magánszférában is (pl. antikváriumok, könyvaukciók). Emellett biztos alapot nyújt a megfelelő MA-képzésekhez, sőt ezt követően - a legjobb és legkitartóbb hallgatók esetében - akár régikönyves PhD-k kiinduló pontja lehet. Az ilyen végzettséget, ill. fokozatot szerző hallgatók közül kerülhetnek ki a jövő évtizedek régikönyves kutatói, ill. a muzeális gyűjtemények tudományos munkatársai is.

Művelődés- és könyvtártörténet; A könyvnyomtatás és könyvkereskedelem története; Sajtótörténet; Bevezetés a kodikológiába és a paleográfiába; Muzeális gyűjtemények számítógépesítése; Közgyűjteményi információforrások; Régi könyvek katalogizálása; A könyvkötés története; Könyvművészeti törekvések; Latin nyelv


ZENEI KÖNYVTÁROS specializáció

Specializáció felelőse: Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes egyetemi docens

A Zenei tanszék Ének-zene alapszakjához kapcsolódó új, Zenei könyvtáros specializáció hálóterve letölthető (.doc)