Információk a Könyvtárostanár képzésről

Szakfelelős:
Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes egyetemi docens

A képzés hálóterve:
http://www.btk.elte.hu/Alias-197
illetve https://tkk.tanterv.elte.hu

Hallgatói Követelményrendszer (HKR):
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:
http://www.btk.elte.hu/urlapok

Tanárképzési referens:
Hegyi Zsófia

Intézeti oktatásfelelős:
Dr. Németh Katalin egyetemi adjunktus

Tanárképzéssel kapcsolatos általános információk:
ELTE Tanárképző Központ

Az aktuális félév határidős feladatjegyzéke:
Letöltés a BTK honlapjáról (PDF)

A képzéshez kapcsolódó bejegyzések blogunkon


Képzési törzsanyag

Írás-, könyv- és sajtótörténet; Iskolai könyvtárak története; Közgyűjteményi ismeretek; Dokumentumismeret, gyűjteménymenedzsment; Gyermekkönyvtári ismeretek; Formai feltárás, dokumentumleírás; Osztályozás, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás; Szerzői jog, információs etika; Olvasáspszichológia; Olvasásszociológia, olvasáspedagógia; Gyermek- és ifjúsági irodalom; Menedzsment ismeretek; Marketing és pr; Szolgáltatásmenedzsment, minőségirányítási program; Kistelepülési könyvtári ellátás; Információelmélet, információs műveltség; Adatbázis-építés; Integrált könyvtári rendszerek az iskolai könyvtárban; Infokommunikációs rendszerek és kompetenciák; Online közösségfejlesztés, e-learning; Tájékoztatás; Pedagógiai információs források és rendszerek; Könyvtárpedagógia; Könyvtárpedagógiai munka módszertana; Képességfejlesztő pedagógia a könyvtárban; Könyvtárhasználati órák, használóképzés; Közösségi programok szervezése; Tantárgypedagógia, tananyagszervezés, értékelés; Tanítás-tanulás sajátosságai a könyvtárban; Tehetséggondozás az iskolai könyvtárban