Információk az informatikus könyvtáros MA képzésről

Szakfelelős:
Dr. habil. Kiszl Péter egyetemi docens

A képzés hálóterve:
http://www.btk.elte.hu/Alias-195

Hallgatói Követelményrendszer (HKR):
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:
http://www.btk.elte.hu/urlapok

Tanulmányi előadó:
Burgerné Szűcs Éva

Intézeti oktatásfelelős:
Dr. Németh Katalin egyetemi adjunktus

Záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:
http://www.btk.elte.hu/Alias-258

Szakdolgozat bírálati szempontok:
A 2012/2013 tavaszi félévtől a szakdolgozatok bírálata az itt letölthető, egységes szempontrendszer alapján történik.

Az aktuális félév határidős feladatjegyzéke
Letöltés a BTK honlapjáról (PDF)

A képzéshez kapcsolódó bejegyzések blogunkon


Szakmai törzsanyag

Könyvtár- és információtudomány a 21. században; Trendek és tendenciák a hazai és a nemzetközi könyvtárügyben; Könyvtári-információs menedzsment és marketing; A formai feltárás korszerű módszerei; Osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek modern irányzatai; A szakirodalmi tájékoztatás professzionális technikái; Könyvtári adatbázisok, hálózati információs szolgáltatások szervezése; Szövegkiadás; Hagyományos dokumentumok, régi könyvek; Elektronikus dokumentumok és formátumok; A tartalomszolgáltatás eszközrendszerei; Angol szaknyelv;
Szakmai gyakorlat


Szakirányválasztás: mesterképzési szakirányaink