Doktori programunkban készült disszertációk nyilvántartásai

1997-től

A doktori programban 1997-óta - PhD fokozatottal - doktorált hallgatók munkái

1958-1996

Hangodi Ágnes: Könyvtártudományi/informatikai bölcsészdoktori disszertációk jegyzéke 1958-1996.

Balázs János: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. (Könyvtári Figyelő, 1.(37.) 1991. 2.sz. pp. 191-205.

Hangodi Ágnes: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. II. rész, 1991-1996 Könyvtári Figyelő, 44. évfolyam, 1998. 3. szám. (A tanulmány Balázs János: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. (Könyvtári Figyelő, 1.(37.) 1991. 2.sz. pp. 191-205.) c. dolgozatát folytatja.)


Doktori képzésünk történetéről

Sebestyén György: Könyvtártudományi és informatikai PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi-informatikai tanszékén – Múlt és jelen. TMT, 51. évfolyam (2004) 11. szám