Küldetésnyilatkozat


A Könyvtár- és Információtudományi Intézet képzési programját választó szakemberjelöltek elsajátíthatják a legkorszerűbb könyvtár- és információtudományi eredmények elméleti és gyakorlati hátterét, hogy önálló gondolkodású, alkotó értelmiségi pályán kamatoztathassák tehetségüket az információs- és tudástársadalom intézményeiben:

Képzési programunk célja, hogy hallgatóink a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva, piacképes tudással, irányító szerepkört tölthessenek be

Mit kínálunk?

Hagyományt és minőséget: az ország legelső felsőoktatási könyvtártudományi alma materében, egyedülálló képzési kínálattal (BA, MA, doktori képzés egyaránt) várjuk hallgatóinkat. Vezető szerepet töltünk be az országos felsőoktatási képzési programok kidolgozásában, oktatóink elismert, publikáló és kutató szaktekintélyei a képzéseinkben kínált szakirányoknak és a tudományos életnek.

Kutató műhelyeket és interdiszciplinaritást: Intézetünk szakirányokhoz kapcsolódó kutatásai a hálózati gyűjteményfejlesztéstől az adatbáziselméletig, az EU információk szolgáltatásától a professzionális üzleti információk menedzselésén át felölelik a 21. századi könyvtár- és információtudomány valamennyi izgalmas és napjainkban létfontosságúvá vált területét. A műhelymunkát az önálló kutatói képességek fejlesztésében kulcsfontosságúnak tartjuk, a tutoriális tanár-diák kapcsolatok a képzési időszakon túlmutató, hosszú távú együttműködéseket eredményeznek.

Bevezetést a tudományos életbe: műhelykutatások, tudományos rendezvények, áthallgatási lehetőségek a Bölcsészkar tágabb kontextusában - hallgatóink előtt nyitva áll az út, hogy érdeklődési területük nemzetközileg elismert kutatójává váljanak: az alapszak hároméves képzése és a mesterszak két éve után tovább léphetnek az országban egyedül nálunk működő könyvtártudományi doktori képzés programjába, hogy megszerezzék a legmagasabb, PhD tudományos fokozatot.

Támogató infrastruktúrát és korszerű gyakorlatközpontúságot: intézetünk számítógéptermeiben a nyílt hálózati információk és zárt adatbázisok elérése, megismerése és professzionális kezelése ugyanolyan fontos eleme képzési programunknak, mint a külső gyakorlati helyszínek gondos megválasztása, a gyakorlatközpontú, de tudományos igényű felkészítés ismereteik hatékony alkalmazására.

Együttműködő, jó hangulatú hallgatói közösséget: diákjaink spontán szervezettsége, együttműködő készsége és aktivitása évtizedek óta kiemelkedő - webes eszközökkel, önálló blogokon, levelező listákon és évfolyamokon átívelő közös programokon hétről-hétre bizonyítják, hogy az itt formálódó szakmai és emberi kötődések értékére - mint pályájukat végigkísérő kapcsolati tőkére - talán szükségtelen is felhívni figyelmüket. Hallgatóink a tudományos pályázatok gyakori és sikeres résztvevői, kezdeményezéseikből rendszeresen indulnak országosan elismert szakmai rendezvények, konferenciák.