Fülöp Géza Könyvtártudományi Tudományos Diákkör

Intézeti OTDK-felelős:
Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens
Hallgatói titkár:
Farkas Csenge

A mindenkori képzési célokkal, valamint az intézeti tehetséggondozással összhangban legkiválóbb hallgatóink rendszeresen részt vesznek a helyi és országos tudományos diákköri konferenciákon. Az elmúlt huszonöt évben, a kétévenként megrendezésre került konferenciákra, közel harminc dolgozat született, melyek közül számosan szép helyezéseket értek el. Több első díjas, sőt Pro Sciencia érmesünk lett. A hallgatók legjobb dolgozatai a könyvtári szaksajtóban is megjelentek. Domsa Zsófia - Kőműves Erika kiemelt elsődíjas írása - BLISS Bibliográfiai Osztályozása - nemcsak az OTDK-n (1997) aratott sikert, hanem megjelenése után a Könyvtári Figyelő első ízben kiosztott nívódíját is megkapta.

Helyezettjeink:

Pro Scientia díj:

Kiemelt első hely:

 • Első helyezettek :

  Második helyezettek:

  Harmadik helyezettek:

  Különdíjak:

  Korábbi eredményeink:
  Hallgatóink részvétele az Országos Tudományos Diákköri konferenciák Pedagógia, Pszichológia, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekcióiban 1991-től

  OTDK - ELTE:
  Tudományos diákkörök az ELTE BTK honlapján

  Aktuális információk:
  Országos Tudományos Diákköri Tanács
  Aktuális hírek - Országos Tudományos Diákköri Tanács