Babiczky Béla (1919-2004)

Babiczky Béla 1937-ben érettségizett Esztergomban, majd a Pázmány Péter Egyetemen folytatta tanulmányait magyar-német-művészettörténet szakon. Ezzel párhuzamosan elvégezte az Országos Színészegyesület Színészképző Iskoláját is, ahol 1941-ben rendezői oklevelet szerzett. Filmrendezői karrierje ígéretesen indult. 1942 végéig több játékfilmben működött közre rendezőasszisztensként, ezután az 1942-1943-as tanévben a Kultuszminisztérium által meghirdetett pályázat alapján egy évet a római filmfőiskolán filmoperatőri szakon tanulhatott. A tanulás mellett folyamatosan publikált az irodalomtudomány és a film területén. A második világháború vihara őt is magával ragadta, hadiszolgálat során fogságba esett, ahonnan még az év őszén visszatérve benyújtotta bölcsészdoktori értekezését.

Első állását a Szovjet Magyar Baráti Társaságnál kapta, ahol előbb a kulturális, majd a művészeti osztály vezetésével bízták meg.

1950-ben Zalai Zoltán meghívására az Országos Könyvtári Központ (OKK) munkatársa lett, osztályozási csoportvezető feladatot látott el.

1952-ben került az ELTE Könyvtártudományi Tanszékére tanársegédi státuszba, 1967-től lett docens. Kiss István halála után 1978-ban nevezték ki a tanszék élére.

A hatalmas műveltségű, ízig-vérig értelmiségi Babiczky Béla, aki mesterfokon értett olyan gyakorlati területekhez is, mint a szakozás vagy reprográfia, ideális jelöltnek bizonyult a Könyvtártudományi Tanszék vezetésére. Az ideális könyvtáros megtestesítője volt: óriási és sokoldalú műveltség, nyelvtudás, hazai és nemzetközi hírnév a könyvtártudományban, valamint sok-sok éves gyakorlati tapasztalat a könyvtári munkában.

Tanszékvezetőként jó kapcsolatokat ápolt több közgyűjteménnyel, valamint létrehozta a Bölcsészettudományi Kart kiszolgáló Audiovizuális Központot is. Kovács Máté munkáját követve sokat tett azért, hogy a könyvtár szakot természettudományi szakokkal is párosítani lehessen, vagyis a magyarral és a történelemmel való társítás mellett a szak matematikával, fizikával és földrajzzal együtt is elvégezhetővé váljon.

Babiczky Béla 1980-ig vezette a tanszéket.

Az egyetemi oktatás mellett is szerteágazó tevékenységet folytatott: a rendszeres publikáláson túl vezető szerepet töltött be az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács mikrofilmezési és állományvédelmi szakbizottságában, vezetője volt az OSZK Mikrofilmtárának is.

1984-ben ment nyugdíjba, de még évekig tartott speciális kollégiumokat. Generációk nőttek fel keze alatt és olvashatták tankönyveit, cikkeit.

Életútja rendkívül gazdag, színes és eredményes, telve olyan értékekkel, amelyeket csak egy kiemelkedően tehetséges ember nagy elhivatottsággal és óriási energiákkal képes megteremteni.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet