Fülöp Géza (1928-1998)

Fülöp Géza könyvtáros, művelődéstörténész, tanszékvezető egyetemi docens, az MTA doktora 1928-ban született Hegyhátszentmártonban. A szentgotthárdi gimnáziumban érettségizett. 1947-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a budapesti tudományegyetemen, ahol magyar, német és könyvtár szakos diplomáját 1951-ben szerezte meg.
1951 és 1954 között az MTA kézirattárosa, majd 1954 és 1961 között a Magyar Enciklopédia, továbbá az Akadémiai Kiadó lexikonszerkesztőségének irodalmi szerkesztője volt. 1954-től kezdve előadásokat tartott az ELTE Könyvtártudományi Tanszékén, ezt követően 1961-ben került oktatóként a tanszékre. 1975-ben védte meg Közönségszervezés és magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban című kandidátusi értekezését. 1977-ben nevezték ki docensnek, az akadémiai doktori címet 1995-ben kapta meg az Olvasási kultúra és könyvkiadás Magyarországon a felvilágosodás idején és a reformkorban c. értekezéséért. Könyv- és könyvtártörténeti munkássága mellett tudományszervezési és kutatásfejlesztési területeken, valamint a tudományos minősítés körében is kiemelkedőt alkotott.
Fülöp Géza Szepesváry Tamással együttműködve nyerte el Magyarországon az egyik legelső TEMPUS pályázatot 1990-ben. A három éven át tartó pályázatnak köszönhetően sikerült a tanszéken folyó oktatást a nyugat-európai normáknak megfelelően modernizálni, melynek részeként korszerű, színvonalas informatikai infrastruktúrát alakítottak ki. A megújuláshoz kapcsolódva a tanszék 1993-ban a Pesti Barnabás utcai épületből a jelenlegi, Múzeum körúti épületbe költözött át, ahol egy különálló teret betöltő, a korábbinál szebb, tágasabb, kedvezőbb környezetben folytathatja munkáját. A Fülöp Géza irányításával lezajlott tantervi modernizáció és az ehhez kapcsolódó tanszéki fejlesztés sok elismerésben részesült.
Fülöp több jelentős funkciót vállalt a tudományos életben. Alelnöke volt az MTA Bibliológiai Munkabizottságának és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak, tagként tevékenykedett a Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságában és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségében, vezette ez utóbbi oktatási szakbizottságát. Az MTA Tudományos Minősítő Bizottságában erőteljesen lépett fel a könyvtárosok tudományos minősítésének elfogadtatása érdekében. Az 1990-es években két fontos könyvtári alapítvány: a gróf Mikó Imre és a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumának elnöke volt.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet