Haraszthy Gyula (1910-1990)

Haraszthy Gyula Sárdbogárdon született, gimnáziumi éveit Budapesten, a Lónyai utcai Református Gimnáziumban töltötte, ahol már diákként elkezdett érdeklődni a könyvtárosi szakma iránt. A budapesti egyetemen folytatta tanulmányait magyar, német és esztétika szakon. Az egyetem elvégzése után az Egyetemi Könyvtárban helyezkedett el, ahol elsősorban feldolgozói munkát végzett s ott találkozott a kor legkitűnőbb könyvtárosaival: Domanovszky Ákossal, Mátrai Lászlóval, Prohászka Lajossal. Könyvtárosi tevékenysége a második világháború miatt többször is megszakadt, hiszen többször behívták szolgálatba, sőt szovjet hadifogságba is került. Mikor visszatért, az Egyetemi Könyvtár osztályvezetője lett.

1949-ben a Közgazdaságtudományi Egyetem új könyvtárának igazgatójává nevezték ki, majd egyik első oktatója lett az ekkortájt meginduló egyetemi könyvtárosképzésnek. Hivatalosan Haraszthyt tartják a Könyvtártudományi Tanszék első tanszékvezetőjének, mivel Varjas Béla alapítói tevékenysége nem járt formális kinevezéssel.

Haraszthy a képzésbe az elsők között kapcsolódott be és a fejlődő magyar könyvtárügy egyik szegmensét, az ETO-t elemezte. Kiváló, halk szavú oktatóként jellemezték kortársai. Ő készítette el az első magyar nyelvű szakozási tankönyvet is.

A tanszékvezetőséget 1951-től 1954-ig vállalta, mivel 1954-ben az Akadémiai Könyvtár vezetőjének választották és a két felelősségteljes, egész embert kívánó feladatkört nem tudta ellátni. 1956-ban hamis vádakkal eltávolították a könyvtár éléről, 1960-tól azonban az Országos Széchényi Könyvtárban kapott munkát, ahol a feldolgozó főosztályt, majd a különgyűjtemények főosztályát vezethette. Nyugdíjas éveiben is visszahívták kutatni.

Haraszthy Gyula hosszú munkássága alatt szerepet vállalt az ország könyvtárügyének tervezésében, szervezésében és irányításában, de hatékonyan kivette a részét a jövő könyvtárosainak szakmai felkészítéséből is, egyrészt mint egyetemi oktató és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének a vezetője, másrészt mint idősebb kolléga, aki a különböző munkahelyeken fiatal munkatársainak, beosztottjainak adta át gazdag elméleti ismereteit és sokirányú gyakorlati tapasztalatait.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet