Kiss István (1922-1978)

Kiss István 1972-ben Kovács Mátét követte a Könyvtártudományi Tanszék élén, melyet haláláig, 1978-ig vezetett.

Tanulmányait népi származása miatt csak a negyvenes évek második felében kezdhette el, visszaemlékezései szerint érdeklődésének középpontjában már ekkor az irodalom és a művelődésügy állt. Mindez természetesen meghatározta egyetemi stúdiumai irányát is: 1954-ben szerzett diplomát az ELTE BTK könyvtár, valamint magyar nyelv és irodalom szakjain.

A végzést követő években a szakszervezeti könyvtári hálózat kifejlesztésével és további szélesítésével foglalkozott.

Ezután politikai tevékenységet folytatott: az MSZMP KB munkatársa, majd 1960-tól az ELTE BTK párttitkára volt.

Részt vett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) munkájában is.

1959-től kezdett el oktatni a Könyvtártudományi Tanszéken. 1972-ben, Kovács Máté váratlan halálát követően nevezték ki a tanszék élére, ugyanebben az évben védte meg kandidátusi értekezését is, melyet "Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat története és szerepe a magyar művelődésben" címmel írt meg.

Kiss István tanszékvezetősége alatt került sor a mai értelemben vett könyvtári információs technológiák és tevékenységek oktatásának bevezetésére, többek közt a számítástechnikai képzés megkezdésére. Ebben az időben folytak az osztályozáselméleti kutatások és összegzések is a tanszéken, Babiczky Béla vezetése alatt.

Kiss István a tanszékvezetés mellett folyamatosan alkotott. Megjelentek írásai az Élet és Irodalomban, a Kortársban, a Magyar Tudományban és a Népszavában is. Szerteágazó munkásságának bizonyítéka az is, hogy a tanszékvezetés mellett a Könyvtári Figyelő főszerkesztőjeként is tevékenykedett.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet