Szauder József (1917-1975)

1954-től 1956-ig a Könyvtártudományi Tanszék létét a legnagyobb bizonytalanság övezte, mivel Haraszty Gyula 1954-ben történt lemondása és Kovács Máté 1956-os kinevezése között nem volt olyan vezetője, aki könyvtári szakemberként kizárólag ennek a tanszéknek az ügyeivel foglalkozott volna.

Ebben az időszakban Szauder József és Nagy Miklós kapták a megbízást, hogy az ELTE BTK tanárai lévén, más tanszéken folytatott fő munkaviszonyuk mellett ellássák a Könyvtártudományi Tanszék vezetésével kapcsolatos, elsősorban adminisztrációs jellegű feladatokat. Ha nem is volt szakmabeli és önálló vezetője a Tanszéknek, de mégis tovább működhetett és korrekt módon eleget tett minden előírt követelménynek.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet