Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes

tanszékvezető egyetemi tanár

Kutatási területek: Osztályozáselmélet; ETO elmélete, revíziója és továbbfejlesztése; adatbázisépítés és kiadás; Információ- és tudásmenedzsment , valamint a könyvtári menedzsment egyes kérdései; Olvasókörök és társadalmi egyesületek története; Bibó Lajos munkássága és műveinek digitalizálása; Az információ vizualizálása; Interdiszciplinaritás; A felnőttképzés, ill. könyvtárosképzés kérdései könyvtárpolitikai megközelítésben; Szakmai és hivatás identitás; Könyv- és könyvtártörténet; Könyvtárpedagógia;

Telefon: 485-5200/5224
E-mail: hajdu.agnes@btk.elte.hu
Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fszt. 7-es szoba