Prof. dr. Horváth Péter

címzetes egyetemi tanár

E-mail: horvathp@mail.iif.hu

Kutatási terület: Könyvtár- és információtudomány (a könyvtár- és információtudomány alapjai, az információ kultúrtörténete); orvosi méréstechnika; tudománytörténet.