Boda Gáborné dr. Köntös Nelli

egyetemi adjunktus, intézeti titkár
tartós távolléten

Kutatási területek: formai feltárás, dokumentum-leírás, minőségügy, intézményi publikációs adattárak, integrált könyvtári rendszerek, online információforrások

Telefon: 485-5200/5198
E-mail: kontos.nelli@btk.elte.hu
Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fszt. 2-es szoba