Ráczné Radó Rita

egyetemi tanársegéd

Kutatási területek: Könyvtári szervezetfejlesztés, szervezetfejlesztés nemzetközi trendjei, könyvtárak funkcióváltása, közgyűjteményi digitalizálás, digitális dokumentumok jogkezelése, könyvtári teljesítménymutatók, kvalitatív és kvantitatív mérési módszerek alkalmazása a könyvtárakban

Telefon: 485-5200/5198
E-mail: rado.rita@btk.elte.hu
Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fszt. 2-es szoba